J.G. Bos Interim & Projectmanagement

Project introductie nieuwe productiemiddelen

Time to market verkorten.

Opdracht

Zorg voor een snelle en adequate introductie van de nieuwe innovatieve productiemiddelen, zodat de nieuwe generatie producten sneller op de markt kan worden geïntroduceerd.

Uitgangssituatie

De bestaande producten zijn al geruime tijd op de markt. Het marktsegment is groeiende en de concurrent ziet dit inmiddels ook als een lucratieve business. Om de concurrent voor te zijn, is een nieuw product ontwikkeld dat kleiner is, meer mogelijkheden kent en goedkoper is te produceren. R&D en sales hebben de producten gedeeltelijk in het lab gerealiseerd en aan de klant gepresenteerd. De interesse van de klant is gewekt en neemt toe omdat hij zich ook wil onderscheiden in de markt. Echter de nieuwe innovatieve seriematige productiemethode is nog niet geheel uitontwikkeld. Om de vraag van de klant te kunnen beantwoorden wordt voorlopig provisorisch in het lab en de productie geproduceerd. Deze combinatie leidt al snel tot vertraging van de leveringen. Voor een aantal belangrijke klanten dreigt uitstel van marktintroductie.

Plan van aanpak

Het bestaande projectteam wordt uitgebreid. Vanuit alle disciplines is een vertegenwoordiger aanwezig. Om snel te kunnen handelen worden voor de verschillende taken subteams geformeerd.

In eerste instantie zijn de afspraken met alle klanten in kaart gebracht. Voor iedere klant is een projectplan opgesteld waarin de knelpunten werden aangegeven. R&D en sales hebben deze knelpunten met de klanten besproken en naar oplossingen gezocht. Op basis van deze uitkomsten worden extra acties gestart of de projectplannen bijgesteld.

Naar aanleiding van het nieuwe overzicht kunnen nieuwe prioriteiten worden gesteld. Het team dat de nieuwe productiemiddelen operationeel moet maken laat weten wanneer zij verwachten dit gereed te hebben. Tot die tijd wordt in overleg met R&D, sales, productie, planning en inkoop bepaald wat waar en hoeveel wordt geproduceerd om aansluiting op de klantvraag te houden. Een tweede team is actief om de nieuwe producten zo snel mogelijk in het ERP-pakket SAP in te voeren, zodat de producten in de reguliere planning kunnen meedraaien en de productiecapaciteit en materiaalbehoefte kunnen worden bepaald. Een derde team is actief met het vrijgeven van processen en artikelen bij leveranciers. Dit team ziet er tevens op toe dat de kwaliteit van de producten gewaarborgd blijft.

In verband met urgentie wordt wekelijks kort gezamenlijk overleg gehouden om de voortgang te bewaken. Het managementteam wordt regelmatig ingelicht en springt, waar nodig, bij. Er komt schot in de zaak.

Resultaat

Door een gestructureerde aanpak met vereende krachten wordt uitstel van de markintroductie voorkomen.

Leermomenten

De afstemming tussen R&D, sales, (productie) engineering en inkoop is van cruciaal belang bij de introductie van nieuwe producten en productiemiddelen. Ken gezamenlijk de verwachtingen van de klant en bepaal gezamenlijk de (on)mogelijkheden en hun alternatieven.