J.G. Bos Interim & Projectmanagement

Alle projecten

De uitval met meer dan 15% verminderen.

>> Lees meer

>> Alle projecten

Begrippenlijst

Hieronder treft u een overzicht van de gebruikte begrippen met een toelichting.

Six sigma tools

Six Sigma is een bedrijfsproces-verbeteringsmethode, ontwikkeld vanuit de invalshoek kwaliteitsmanagement.

Six Sigma reduceert de variatie in productie- en bedrijfsprocessen. Doel is om de kans zo groot mogelijk te maken, dat geleverde producten of diensten in overeenstemming zijn met de klantverwachtingen. De term Six Sigma (6σ) verwijst naar een foutkans van slechts 0,00034%. Six Sigma is ontwikkeld binnen Motorola in de VS.

Cradle to cradle

De kern van het Cradle to Cradle principe ligt in het concept; afval is voedsel. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet.... en afval is voedsel.

Lean thinking

(Engels voor slanke productie) of Lean production) is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen, zaken die geen toegevoegde waarde leveren, te elimineren. De methode is afkomstig van de Japanse autofabrikant Toyata. Door de 'slanke productie' zou de kwaliteit van het product omhoog gaan en de kosten omlaag, wat leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat.

Sustainability

Duurzaamheid

Time to market

De marktintroductietijd is de tijdsduur benodigd om een product te ontwerpen totdat het op de markt verschijnt. De benodigde tijd om een product op de markt te brengen is zeer belangrijk in industrieën waar de levensduur van een product kort is. Bij een korte productielevenscyclus is het belangrijk, om winst te kunnen maken, om als eerste met het product op de markt te verschijnen. 

World class manufacturing

World Class Manufacturing (WCM) betekent tot de besten in je branche willen behoren. WCM is praktisch bruikbaar en bepaalde WCM-technieken en –tools worden zelfs al gebruikt door bedrijven zonder dat ze zich ervan bewust zijn.