J.G. Bos Interim & Projectmanagement

Project TPM

Uptime en output van machinepark met meer dan 25% verhogen.

Opdracht

Introduceer TPM in de productieorganisatie om de output van het bestaande machinepark met minimaal 20% te verhogen.

Uitgangssituatie

De productieorganisatie moet keer op keer uitbreiden om de markvraag te kunnen beantwoorden. Door de snelle groei is minder aandacht geweest voor de benuttingsgraad van het machinepark. Het geïnvesteerd vermogen is inmiddels zo hoog dat het zich loont TPM te introduceren voor een hogere output in plaats van opnieuw te investeren.

Plan van aanpak

Op basis van de stakeholderanalyse is een projectteam samengesteld en een communicatieplan uitgewerkt. Naar aanleiding van de pareto-analyse van de grootste veroorzakers van de downtime, is een actieplan via een work break down structure opgesteld. De resultaten worden opgevolgd via van tevoren opgestelde KPI's.  

Resultaat

Door de onderhoudswerkzaamheden op te delen en door de juiste mensen te laten uitvoeren in combinatie met verbeteringen kon de output met gemiddeld 25% worden verhoogd. De capaciteit van sommige machines werd verhoogd van 18.000 stuks per uur naar 25.000 stuks per uur. De investeringen konden hierdoor een jaar worden uitgesteld.

Leermomenten

Zonder de aanwezigheid van autonome teams was de outputverhoging waarschijnlijk niet gelukt.