J.G. Bos Interim & Projectmanagement

Project reductie klantenklachten

Klantenklachten met meer dan 80% reduceren.

Opdracht

Reduceer het aantal klantenklachten van 10.000 ppm naar 2.000 ppm.

Uitgangssituatie

De afgelopen jaren zijn de klantenklachten welliswaar procentueel afgenomen maar het absoluut aantal klachten is gestegen door de forse stijging van de productie aantallen en de toename van de kwaliteitseisen in de markt. Door joint ventures van klanten worden automotive kwaliteitseisen geïntroduceerd.

Plan van aanpak

Er is een project/stuurteam geformeerd om de doelstelling te realiseren. Uit de analyse van het team bleek dat in eerste instantie aan de bewustwording in de gehele organisatie moest worden gewerkt. Om dit vorm te geven hebben alle medewerkers de interne R&D afdeling en een klant bezocht. Voor velen een eye-opener. Uitspraken als: "nu begrijp ik waarom de label op de verpakking zo belangrijk is" of "ik wist niet dat de productie lijn van de klant stil valt bij één fout product".
Vervolgens is op basis van een pareto analyse bepaald aan welke aspecten moest worden gewerkt. In eerste instantie zijn de quick wins opgepakt. In verschillende samenwerkingsverbanden namen de medewerkers deel aan het realiseren van de verbeteringen.
Tijdens werkoverleg op de afdelingen, het maandelijks managementteam overleg en op de communicatiebijeenkomsten werd de status en voortgang besproken. Feedback werd door de projectgroep meegenomen in bepalen van de vervolgstappen.

Resultaat

De klachten zijn teruggebracht naar 1.500 ppm.

Leermoment

Betrek medewerkers bij de het afhandelen van klachten. Laat ze de klachten ervaren, pas dan zullen ze echt doordrongen zijn van de "ernst" van klachten.