J.G. Bos Interim & Projectmanagement

Project lean manufacturing

De productiviteit met meer dan 40% verhogen.

Opdracht

Verhoog de productiviteit met minimaal 40% om de prijsdruk het hoofd te kunnen bieden.

Uitgangssituatie

De prijsdruk is sterk toegenomen omdat concurrenten zich ook toeleggen op hetzelfde marktsegment. Vanwege schaalgrootte is automatisering nog geen optie. Outsourcing naar het Oostblok is wellicht mogelijk maar dit gaat ten koste van arbeidsplaatsen. Naar aanleiding van een quick scan blijkt dat de productiviteit door introductie van leadmanufacturing significant kan worden vergroot. Gezien de verwachte marktgroei zal het mogelijk zijn met hetzelfde aantal medewerkers meer te maken. Kortom een win-win situatie.

Plan van aanpak

Het projectteam is naar aanleiding van een training gestart met een value streammapping. Hieruit kwam naar voren dat de afdelingen moesten worden ingedeeld naar logische productgroepen. De job-shop cultuur moest worden vervangen door flowproductie.

Op basis van de nieuwe productgroepen werd bepaald welke beschikbare productiemiddelen hiervoor nodig waren. Op deze wijze werden voor de verschillende productgroepen de zogenaamde productiecellen gecreëerd.
Per product en productiecel werd een operator blance sheet gemaakt zodat de optimale bezetting per cel kon worden bepaald. De bottleneck werd altijd bezet en afhankelijk van de vraag werden de verschillende bewerkingen door de medewerkers gecombineerd. Door de introductie van SMED werden de omsteltijden sterk gereduceerd en kon relatief snel van product worden gewisseld.

Vervolgens werd de aanvoer naar de lijn gestroomlijnd. Alleen orders waarvan alle materialen aanwezig waren, werden naar de lijn gebracht. Na discussie met diverse disciplines werd het venster bepaald waarbinnen niet meer met orders kon worden geschoven in verband met de voorbereiding van de productie- en inkoopwerkzaamheden.

Uiteindelijk ervaarden ook de medewerkers dat ze niet sneller, maar slimmer moesten werken. In plaats van wachten, tussenvoorraad produceren, lang bezig met omstellen, zoeken naar goederen en productiebonnen werd er geproduceerd. Dat 5S (orde & netheid) ook een belangrijke voorwaarde was, behoefde nagenoeg geen uitleg meer.

Resultaat

De integrale aanpak leidde tot een gemiddelde productiviteitsverhoging van meer dan 40%. Waar voorheen per medewerker in een week van een bepaald product 500 stuks werden geproduceerd, kwamen er nu 750 stuks uit. En dit zonder veel extra investering.

Leermomenten

Betrek de medewerkers in dit soort ingrijpende trajecten veelvuldig. Probeer met elkaar zaken uit. Als een idee niet werkt, probeer dan oplossingen te vinden zodat het wel werkt en als dit niet lukt zul je andere wegen moeten bewandelen. Je hebt tenminste gezamenlijk iets geleerd. Dit is beter dan langdurige discussies zonder resultaat.