J.G. Bos Interim & Projectmanagement

Werkwijze op maat met heldere afspraken

Voor het behalen van positieve resultaten hanteert J.G. Bos Interim & Projectmanagement een projectmatige en pragmatische benadering. De opdracht wordt getoetst aan de hand van de SMART criteria en nadat hierover overeenstemming is bereikt, wordt het projectplan in vier fasen opgedeeld:

  • haalbaarheidsfase
  • ontwerpfase
  • realisatiefase
  • nazorgfase

Per fase worden duidelijke doelen gesteld, mijlpalen gedefinieerd en capaciteit gereserveerd. Afhankelijk van de omvang van het project zal mogelijk een afzonderlijk projectteam worden geformeerd. Gedurende het project worden diverse tools gebruikt om het traject gestructureerd te laten verlopen zonder dat deze afbreuk doet aan creativiteit. Regelmatig wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de methoden LEAN en/of 6-SIGMA. U kunt ons, afhankelijk van de opdracht, inschakelen op basis van een voorafgesproken prijs, no cure no pay, maar ook op uurtarief.

Bent u op zoek naar een partner die u helpt bij de realisatie van uw idee? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.