J.G. Bos Interim & Projectmanagement

Plan van aanpak

Het bestaande projectteam wordt uitgebreid. Vanuit alle disciplines is een vertegenwoordiger aanwezig. Om snel te kunnen handelen worden voor de verschillende taken subteams geformeerd.

In eerste instantie zijn de afspraken met alle klanten in kaart gebracht. Voor iedere klant is een projectplan opgesteld waarin de knelpunten werden aangegeven. R&D en sales hebben deze knelpunten met de klanten besproken en naar oplossingen gezocht. Op basis van deze uitkomsten worden extra acties gestart of de projectplannen bijgesteld.

Naar aanleiding van het nieuwe overzicht kunnen nieuwe prioriteiten worden gesteld. Het team dat de nieuwe productiemiddelen operationeel moet maken laat weten wanneer zij verwachten dit gereed te hebben. Tot die tijd wordt in overleg met R&D, sales, productie, planning en inkoop bepaald wat waar en hoeveel wordt geproduceerd om aansluiting op de klantvraag te houden. Een tweede team is actief om de nieuwe producten zo snel mogelijk in het ERP-pakket SAP in te voeren, zodat de producten in de reguliere planning kunnen meedraaien en de productiecapaciteit en materiaalbehoefte kunnen worden bepaald. Een derde team is actief met het vrijgeven van processen en artikelen bij leveranciers. Dit team ziet er tevens op toe dat de kwaliteit van de producten gewaarborgd blijft.

In verband met urgentie wordt wekelijks kort gezamenlijk overleg gehouden om de voortgang te bewaken. Het managementteam wordt regelmatig ingelicht en springt, waar nodig, bij. Er komt schot in de zaak.