J.G. Bos Interim & Projectmanagement

Uitgangssituatie

De afgelopen jaren zijn de klantenklachten welliswaar procentueel afgenomen maar het absoluut aantal klachten is gestegen door de forse stijging van de productie aantallen en de toename van de kwaliteitseisen in de markt. Door joint ventures van klanten worden automotive kwaliteitseisen geïntroduceerd.